Hallitus

Klubin toimintaa hoitaa vuosikokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus. Siihen kuuluvat puheenjohtaja sekä seitsemän jäsentä.

Vuoden 2022 hallitus:

Puheenjohtaja       Paula Rossi
Varapuheenjohtaja Päivi Kytömäki
Sihteeri Liisa Rönty-Pikkarainen
Rahastonhoitaja Marketta Karhu
Emännät Irene Isohanni
  Margit Päätalo
Jäsenet Anja Hohtola
  Annukka Oiva-Kess